Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Phạm Văn Đồng

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 A01, D01, D90

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D90