Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Văn hoá TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 24 C00, D01, D09, D15

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
C00, D01, D09, D15