Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Văn hoá TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 23.75 C00, D01, D10, D15

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
C00, D01, D10, D15