Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Mở TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 23.4 A00, A01, C03, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C03, D01