Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Mở TP HCM

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 24.5 A00, A01, C03, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C03, D01