Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tây Đô

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01