Thứ năm, 13/6/2024
Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 16 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10