Thứ năm, 23/3/2023
Học viện Cán bộ TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 17.25 C00, C14, D01, D14

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D14