Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện cán bộ TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 23.3 C00, C14, D01, D14

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
23.3
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D14