Thứ bảy, 25/5/2024
Học viện Cán bộ TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 21.5 C00, C14, D01, D14

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D14