Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 16.25 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01