Thứ năm, 23/3/2023
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01