Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Công đoàn

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 19 A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, C00, D01