Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công đoàn

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 19.7 A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
19.7
Tổ hợp môn
A01, C00, D01