Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Công đoàn

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 21.25 A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A01, C00, D01