Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 16 A00, A09, C00, C20

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, C20