Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 17 A09, C00, C20, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A09, C00, C20, D01