Thứ hai, 20/9/2021
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 C04, D15

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C04, D15