Thứ bảy, 10/12/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 24.07 A16

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
24.07
Tổ hợp môn
A16