Thứ bảy, 9/12/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 25 D01, R22

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
D01, R22