Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 24.5 A16, C15, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A16, C15, D01