Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Thăng Long

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 23.35 C00, D01, D03, D04

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
23.35
Tổ hợp môn
C00, D01, D03, D04