Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Thăng Long

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 17.5 C00, D01, D03, D04

Tiêu chí phụ: môn Ngữ văn

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D03, D04
Ghi chú
Tiêu chí phụ: môn Ngữ văn