Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Cửu Long

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15 A01, C00, C01, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01