Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Sư phạm TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 20.4 A00, A01, C00

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
20.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C00