Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 22.5 C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
C00, D01