Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 24.7 C00

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
C00