Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 24 D01, D14

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D01, D14