Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 21.75 D01, D14, D15

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
D01, D14, D15