Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Mở TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 21.5 A01, C00, D01, D02, D03, D04, D06, D78

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D02, D03, D04, D06, D78