Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Mở TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 20 A01, C00, D01, D06, D78, D83

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D06, D78, D83