Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Mở TP HCM

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 18.8 A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
18.8
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83