Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 25.3 A01, C00, C01, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01