Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 29.5 A01, C00, C01, D01

A00,A01: Toán nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
29.5
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01
Ghi chú
A00,A01: Toán nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2