Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15 C19, D01, D14

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C19, D01, D14