Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15.5 C00, C19, D01, D14

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D14