Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Đà Lạt

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 16 C00, C19, C20, D66

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66