Thứ tư, 7/6/2023

Đại học Đà Lạt

Mã trường: TDL Lâm Đồng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.200

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
  2. Xét kết quả học bạ THPT
  3. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
  4. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM 2021

Điểm chuẩn