Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Công đoàn

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 20 A01, C00, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, C00, D01