Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Công đoàn

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 15.3 A01, C00, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
15.3
Tổ hợp môn
A01, C00, D01