Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công đoàn

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 17.75 A01, C00, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
17.75
Tổ hợp môn
A01, C00, D01