Chủ nhật, 26/3/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 25.46 C15

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
25.46
Tổ hợp môn
C15