Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 25.35 D01, R22

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
25.35
Tổ hợp môn
D01, R22