Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 26 C00

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
C00