Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 25.2 A00, D01, D14

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A00, D01, D14