Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mở TP HCM

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 23.1 A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83