Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Mở TP HCM

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 24.1 A01, C00, D01, D78

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D78