Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Mở TP HCM

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 22 A01, C00, D01, D06, D78, D83

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D06, D78, D83