Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 32.9 A01, C00, C01, D01

A00,A01: Toán nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
32.9
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01
Ghi chú
A00,A01: Toán nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2