Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 28.5 A01, C00, C01, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01