Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Cần Thơ

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 25.75 A01, C00, C19, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
A01, C00, C19, D01