Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Cần Thơ

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 26.1 A01, C00, C19, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A01, C00, C19, D01