Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 15.5 C00, C19, D01, D14

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D14