Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Đà Lạt

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 16 C00, C20, D01, D14

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D14