Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Đà Lạt

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 15.5 C00, C14, D01, D78

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D78