Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế – Tài chính***

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7903124QT 24.97 A01, D01, D78, D90

Mã ngành
7903124QT
Điểm chuẩn
24.97
Tổ hợp môn
A01, D01, D78, D90