Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế – Tài chính***

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7903124QT 24.86 A01, D01, D78, D90

Mã ngành
7903124QT
Điểm chuẩn
24.86
Tổ hợp môn
A01, D01, D78, D90