Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế – Tài chính***

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7903124QT 19.07 A01, D01, D78, D90

Ngoại Ngữ hệ số 2

Mã ngành
7903124QT
Điểm chuẩn
19.07
Tổ hợp môn
A01, D01, D78, D90
Ghi chú
Ngoại Ngữ hệ số 2