Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kiên Giang

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 14 A00, C00, D01, D14

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D14