Thứ năm, 30/6/2022
Học viện cán bộ TP HCM

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 25 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01