Thứ hai, 27/3/2023
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 20 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01