Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 21.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01