Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01