Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Mở Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23.9 A01, D01

Toán >=8.4 NV<=7

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.4 NV<=7