Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Mở Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 22.55 A00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
22.55
Tổ hợp môn
A00, D01