Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Mở Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23 A00, A01, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01