Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Công đoàn

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23.23 A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23.23
Tổ hợp môn
A01, C00, D01