Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Công đoàn

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 26.1 A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A01, C00, D01