Thứ ba, 21/9/2021
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 16 A00, A01, C00, D01, D66

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01, D66