Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 24 A00, A09, C00, C20

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, C20