Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 26 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01