Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 21.2 A01

Thí sinh nam, miền Bắc

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
21.2
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Thí sinh nam, miền Bắc