Thứ hai, 5/12/2022

Đại học Kiểm sát Hà Nội

Mã trường: DKS Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 410

  1. Xét học bạ
  2. Xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ tiếng Anh
  3. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn