Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Tiền Giang

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23.4 A01, C00, D01, D66

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D66