Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Tiền Giang

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 16.5 A01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A01