Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Cửu Long

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 15 A00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00