Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sài Gòn

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 22.35 D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
22.35
Tổ hợp môn
D01