Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Sài Gòn

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 22.87 D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
22.87
Tổ hợp môn
D01