Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Sài Gòn

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23.8 C03

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
C03