Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Sài Gòn

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 22.35 D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
22.35
Tổ hợp môn
D01