Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Luật TP HCM

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 27.11 C00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
27.11
Tổ hợp môn
C00