Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Luật TP HCM

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 24.75 D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
D01