Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01