Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 33.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
33.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01