Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 35 A00, A01, C00, D01

A00,A01: Toán nhân 2; C00,D01: Văn nhân 2

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
35
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01
Ghi chú
A00,A01: Toán nhân 2; C00,D01: Văn nhân 2