Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01