Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Gia Định

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01