Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Cần Thơ

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 27.25 A00, C00, D01, D03

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D03