Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Cần Thơ

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540104 19.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540104
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07