Chủ nhật, 25/2/2024
Đại học Cần Thơ

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540104 22 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540104
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07