Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Đà Lạt

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540104 14 A00, B00, D08, D90

Mã ngành
7540104
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, D08, D90