Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Đà Lạt

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540104 16 A00, B00, B08, D90

Mã ngành
7540104
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D90