Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Cửu Long

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 15 A00, A01, B00, B03

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B03