Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Cần Thơ

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 15.25 B00, B08, D07

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
B00, B08, D07