Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 21.75 B00, D07, D08

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
B00, D07, D08